Rekrytera chef

Rekrytera Chef – Behöver ni rekrytera chef och annan ledande personal?

Addilon är er samarbetspartner vid Rekrytering chef – chefer och ledare i organisationen, ledningsgrupp och andra ledande befattningar.

Vårt breda kontaktnät bland ledare och vår researchkapacitet ger oss möjligheten att leverera toppkandidater i rekryteringsprocessen. Vid annonserad rekrytering av kan vi erbjuda marknadens bästa exponering i digitala och sociala medier och hanterar även annonsering i all slags printmedia.

Vår gedigna process för rekrytering av ledare säkerställer en djup förståelse för våra kunders situation och utmaningarna i den roll vi rekryterar till. Vi har ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa att både uppdragsgivare och kandidater är nöjda.

Våra kunder som har behov av rekrytering av ledare är vana att ställa höga krav på sin rekryteringspartner och dessa lever vi upp till. Vi strävar efter att vara en långsiktig samarbetspartner i rekrytering och i byggandet av framgångsrika företag.

Vi rekryterar inom främst följande branscher:

 • Energi
 • Bygg & Fastighet
 • Fordon
 • Industri & Teknik
 • Medicinteknik
 • Miljöteknik

Välkommen till Addilon – din partner vid Rekrytering chef!

Offert

Skicka in din förfrågan om offert så kontaktar dig inom 8 timmar.

0 + 5 = ?

Rekryteringsprocess

 • Kravprofil

  Skapa insikt genom en grundläggande analys av våra kunders utmaningar och situation. Detta görs i möte med rekryterande chef och andra relevanta beslutsfattare hos vår kund.

 • Val av rekryteringsmetod

  årt grundläggande analysarbete ligger till grund för val av rekryteringsmetod. För vissa roller lämpar sig annonsering bäst och i andra fall genomför vi en ren searchprocess. Ibland ges bästa resultat genom att kombinera search och annonsering.

 • Annonsering och sökning

  Vid annonsering stöttar vi vid val av media samt med utformning och publicering av annonstext. Analys och kravprofil ligger till grund för vilka kandidater vi väljer att kontakta.

 • Test & Personlighetsanalys

  Personlighets- och färdighetstester genomförs. Detta används i underlaget för djupintervju och återkoppling till kandidat.

 • Djupintervjuer

  De kandidater som matchar vår kunds behov bjuds in till Addilon för en djupintervju.

 • Presentation av kandidater

  Vanligtvis presenterar vi tre till fem kandidater för varje tjänst. Utöver kandidatens CV begär vi även in betyg och relevanta intyg samt tar en första referens på de kandidater som presenteras.

 • Referenstagning

  För vald slutkandidat genomför vi en 360 graders referenstagning med 3-5 referenser. Varje referenstagning tar ca 30-45 min.

 • Bakgrundskontroll

  Beroende på roll genomför vi olika bakgrundskontroller som kreditupplysning och utdrag ur Rikspolisens belastningsregister.

 • Rådgivare

  Under rekryteringsprocessens slutskede är Addilon rådgivare till såväl kandidat som beslutsfattare hos vår klient.

 • Uppföljning

  Vi följer upp rekryteringen med såväl kund som kandidat sex månader efter påbörjad anställning.

recruit a manager