Fordon

Fordon / Automotive är en av våra främsta branscher vi rekryterar inom.

Bygg & Fastighet

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera inom bygg och fastighet.

Energi

Vi rekryterar juniora och seniora specialister samt chefer inom Energi.

Miljöteknik

Våra främsta kunder finns inom miljöteknik där vi rekryterat både chefer och specialister.

Industri & Teknologi

Våra rekryterare har mångårig vana från att rekrytera till Industri & Teknik i kombination med egen branscherfarenhet

MedTech

Vi har lång internationell erfarenhet av att rekrytera inom medicinteknik.